NLP Coaching

Kontakta mig via telefon 073-9527540.

Boka tid för NLP Coaching
Det kan du göra via Boka Direkt, eller kontakta mig direkt.

Boka tid

Vad är NLP-Coaching?

Coaching handlar om att bidra till att människor presterar och mår bättre.
Det handlar om att hjälpa någon, exempelvis Dig, att förändras på det sätt du
vill och hjälpa dig att gå i den riktning du vill och skapa den förändring du vill.

I NLP-Coachning använder jag Coaching och NLP för att du ska nå fram till
ditt resultat, ditt mål. Coaching är att hjälpa andra till självhjälp. I NLP används
olika processer för att skapa någon typ av förändring.

NLP, som ibland brukar förkortas “Nå Livets Potential”,  är en verktygs-
låda med processer för olika ändamål, verktyg för att skapa din
positiva förändring, för att du ska uppnå ditt mål.  Det kan vara som ett
led på vägen till ett större mål och det kan vara för att nå målet i sig.

Varför använda NLP-Coaching?

Genom att anlita en Coach kommer du fortare att nå ditt mål genom att ha
en utomstående som lägger märke till saker som du inte ser. Någon som
tror på dig och din kapacitet.

Genom att använda NLP-Coaching når du fram snabbare och enklare än
vad viljestyrkan kan ta dig, du når det resultat du vill skapa fortare.


Hur kan NLP-Coaching användas?

NLP-Coaching kan användas inom en rad områden. Det handlar om att förändra
det du vill förändra för att skapa ett bra och bättre liv, det handlar om att fortare
nå det målet, resultatet, som du vill nå.

Nedan presenterar ett urval av exempel då NLP-Coaching kan användas:

–    Nå specifika mål
–    Förändra beteenden
–    Fobier
–    Flygrädsla
–    Inre konflikt
–    Kreativitet
–    Motivation
–    Ovanor
–    Relationer
–    Rädslor
–    Börja träna
o.s.v.

Läs mer om Process-Coaching och Hypnoscoaching.
För mera om hur jag arbetar läs under Om Goaldmind.

För kontaktuppgifter se under kontakt,
för tidsbokning se här boka tid.

(uppdaterad 24 september 2018)