Din Potential

Din Potential (serie)

Du har din potential, som är så mycket större än du någonsin förstår.
Med din potential skapar du handling, du gör saker för att få resultat.
Detta påverkar dina övertygelser.

Vad händer när du ser din oändliga potential? Du gör större saker. Du går
till handling och vet din potential, att din förmåga är oändlig. Allt kan du
skapa, allt är möjligt. Detta gör att dina resultat blir oändligt mycket större.
Och det påverkar det du tar för att vara sant, din övertygelse.

Vad händer när du tänker små tankar om dig själv? När du inte ser din oändliga
potential, utan ser den som begränsad för det har dina övertygelser talat om för
dig. Vad skapar du då? Hur handlar du då? Med en tro på att din potential är
begränsad så blir också dina resultat. Vilket påverkar din övertygelse. Detta kan
göra så att istället för att gå framåt, nå större mål, större framgång, så förminskar
du dig och uppnår mindre.

Vad är din potential? Oändlig eller begränsad? Har du något eller några eller
kanske många område där din potential glänser och är så mycket större?

Önskar Dig Härliga Februaridagar!
Pia

Comments are closed.