Ditt Resultat

Resultat (serie)
Vad händer när du tar med din tro på din potential och
skapar handlingar. Vad blir ditt resultat, vad åstadkommer
du då?

Resultatet kan komma av små och stora handlingar. Ibland är
det de små förändringarna som skapar de största resultaten.

Resultat är den feedback du får av dina handlingar. Ibland kanske
inte resultatet blev det vi förväntade oss. Och många gånger kan det
bana vägen för något annat, något vi kanske inte trodde. I slutändan
brukar resultaten vara goda, då det skapar antingen det vi ville då i
stunden eller så gav det oss nya insikter och nya mål att uppnå.

Vilka resultat har dina handlingar i livet skapat? Vad hände den där
gången när du bara bestämde dig för att göra det som var bra för dig?
Vad blev ditt resultat då? Vad hände den gången du bara var övertygad
om din potential? Den eller alla de gånger då du vågade tro på dig själv.

Har det varit gånger då du har gjort mindre handlingar än du haft
tro på dig själv till? Då du kanske varit rädd och inte vågat, då du inte
velat ta plats, inte velat bli besviken på dig själv.

Kommer du ihåg den gången när du utmanade dig själv extra
mycket och gjorde det där som du inte trodde du skulle klara.
Vad hände då? Upplevde du att din tro på dig själv växte?
Skapade du efter det nya handlingar som var mer än tidigare?

Vilka resultat vill du skapa nu och framåt tillsammans med din
potential och dina handlingar?

Önskar Dig Fina Marsdagar!
Pia

Comments are closed.