Förändra negativa tankar?

Ibland bjuder livet på motstånd. Ibland möter vi det vi
inte kan acceptera. Är det så att det vi motstår kvarstår?
Kan det vara så att vi drar till oss det vi försöker slippa?

Det som är sant är att vi och bara vi har kontroll över
våra tankar.. även om vi inte alltid tar det för sant. Det
kan ibland vara lätt att hamna in i loopar av negativa
tankar då andra människor gör saker och säger saker
vi inte kan acceptera. Om vi då istället, tar kontroll över
våra känslor, säger stopp, stannar upp och ändrar tanken
till en en positiv tanke. Vad händer då?

Om vi provar på att se den positiva intentionen i beteendet.
Även när de inte är så lätta att upptäcka på en gång så finns
den ändå där. Se den och du får större förståelse. Se den och
du känner hur rynkan i pannan rätas ut, munnen kanske ler
lite lätt, känn hur ditt motstånd släpper och att du förstår att
era världar ser olika ut. Vad vinner du på det? Glädje, välmående
och en öppenhet till andra. Kan det vara så att du också känner
kärlek och värme i ditt hjärta också? För ditt sätt att agera, för
att du hoppat över hinder och nått fram till något annat. Något
som känns lättare i ditt hjärta. Och förändras mötet er emellan?

Gör en upptäcktsrunda och var kreativ, vad är det som gör att
den där andra personen agerar och säger som den gör. Var
genuint nyfiken och du finner svar. Det som först var irritation
blir istället genuin nyfikenhet.

Och som med allt annat blir du bra på det du gör!

Önskar Dig en Fina Dagar!
Pia

Comments are closed.