Process Coaching

Anmäla dig till Process Coaching, 6 steg,
kontakta mig på 0739-527540.

Vad är Process-Coaching?

Vid Process-Coaching använder jag sex coachingsteg enligt en speciell struktur. Strukturen används för att identifiera målet, säkerställa målet, identifiera värdet, se över eventuella hinder, vägar till målet och
skapa en handlingsplan.


Varför använda Process-Coaching?

Genom att anlita en Coach kommer du fortare att nå ditt mål genom att ha en utomstående som lägger märke till saker som du inte ser. Någon som tror på dig och din kapacitet.

Process-Coaching är ett starkt verktyg för att få struktur och nå fram till målet, ditt resultat. Vi går igenom de olika delarna, steg för steg, som är viktiga för att uppnå målet skapar du förutsättningar att nå fram fortare och lättare.


Hur kan Process-Coaching användas?

Process-Coaching kan användas inom väldigt många olika områden. Det handlar mycket om att Leva det liv Du vill Leva! Att förändra och skapa nytt för att nå dit.

Nedan beskriver jag några exempel då process coaching kan användas.

  • Nå specifika mål
  • Förändringar i arbetslivet
  • Starta eget
  • Börja träna
  • Leva hälsosammare
  • Gå ned i vikt
  • Minska stress i vardagen
  • Frisätta tid

o.s.v.

För mera om hur jag arbetar läs under Om Goaldmind.

Likheter finns med NLP-Coaching. Är du osäker på vilken som passar bäst för dig tag kontakt med mig för mera information.

För kontaktuppgifter se under kontakt,
för tidsbokning se här boka tid.

 

(Uppdaterad 24 september 2018)